Regulamin sklepu internetowego  www.intimo4you.com

Sklep internetowy www.intimo4you.com prowadzony jest przez: Intimo Pitek spółka jawna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Żeńców 2( 30-734), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Sródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000264835, NIP: 6792913793, REGON: 120339524 z którym można skontaktować się pod następującymi danymi kontaktowymi: MAIL: sklep@intimo4you.com, tel: 537 47 47 36 .

Słowniczek:

 • Sklep internetowy - sklep prowadzony przez firmę Intimo Pitek spółka jawna za pośrednictwem sieci Internet
 • Klient - osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym www.intimo4you.com
 • Regulamin - zbiór przepisów regulujących zasady zakupów w sklepie internetowym www.intimo4you.com
 • Przewoźnik – firma realizująca usługi spedytorskie
 • Adres dostawy – adres wskazany przez Klienta jako adres dostarczenia produktu
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.intimo4you.com

 • Do korzystania ze Sklepu internetowego www.intimo4you.com niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa,
 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet,
 • Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze, gotówką w kasie, przelewem na konto sklepu internetowego.
 • Wszystkie produkty oferowane przez Sklep internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 • Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT)
 • Sklep internetowy www.intimo4you.com wykorzystuje pliki cookies. Klient może wyłączyć obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej

2. Warunki reklamacji

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, będącego konsumentem, gwarantowanych przez przepisy prawa, należy kierować na adres: Sklep z bielizną Intimo4You, UL. MASARSKA 8 wejście od UL. RZEŹNICZEJ, KRAKÓW 31-534.

 • Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep internetowy albo Sklep internetowy nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 • Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji, jeżeli zakupiony przez niego produkt posiada wadę fizyczną lub prawną(rękojmia). Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty otrzymania towaru.

3. Warunki odstąpienia od umowy

Klient, który zawarł umowę kupna-sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny

 • Koszt zwrotu produktu ponosi Klient
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 • Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie wysłać należy na adres E-mail: sklep@intimo4you.com lub pocztą pod adres: Sklep z bielizną Intimo4You, UL. MASARSKA 8 wejście od UL. RZEŹNICZEJ, KRAKÓW 31-534.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 • Sklep internetowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
 • Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu internetowego lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 • Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania

4. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe podawane przez klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, szczególnie zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE..

 • Dane osobowe przetwarzane są przez: Intimo Pitek spółka jawna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Żeńców 2( 30-734) REGON:120339524 ,NIP:6792913793, KRS: 0000264835
 • Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną a jeżeli klient wyrazi na to zgodę także w celu otrzymywania informacji handlowej
 • Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia
 • Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną
  • dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia,
  • podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  • dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • dane mogą zostać przekazane naszym pracownikom, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, dostawców którzy realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, firmie odpowiedzialnej za drukowanie materiałów, z których korzystamy oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji,
  • klient może skontaktować się z Intimo Pitek sp.j.w sprawie ochrony danych pod adresem: biuro@intimo4you.com

5. Czas realizacji zamówień
 • Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Klienta składa się czas sprowadzenia towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny przewoźnikowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 • W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep internetowy ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep internetowy i Klient postanowią inaczej.
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

 • W przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku Sklepu internetowego.
 • W przypadku zamówień płatnych gotówką w kasie – po dokonaniu zapłaty w kasie
 • W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,
 • Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak dostawy spowodowany podaniem przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy

6. Koszty dostawy

Koszt wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi przy:

 • przedpłacie - 12 pln,
 • pobraniu - 12 pln.

Koszt wysyłki za pośrednictwem InPost Paczkomaty 24 wynosi przy:

 • przedpłacie - 10 pln
 • pobraniu - 10 pln.

Koszt wysyłki za pośrednictwem kuriera wynosi przy:

 • przedpłacie - 15 pln
 • pobraniu - 15 pln.

Koszt wysyłki przy zamówieniu powyżej 150 pln:

 • przedpłacie i pobraniu - 0 pln

7. Warunki realizacji zamówień:

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep internetowy dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających go z przyjmowania i realizacji zamówień). Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu internetowego) zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sklep internetowy wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep internetowy pełnej opłaty za zamówienie.
 • Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą telefoniczną lub mailową.
 • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 • W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia
 • W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep internetowy o stanie zamówienia. Klient w takim wypadku może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta, Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zazwyczaj ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep internetowy zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.
 • Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@intimo4you.com do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep internetowy do wysyłki.
 • Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres dostawy poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika).
 • W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówione towary a Sklep internetowy nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, Sklep internetowy informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep internetowy zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe w terminie 10 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

8. Postanowienia końcowe

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 poz. 827 )
 • Informacje zawarte na stronie internetowej www.sklepzbielizna.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
 • Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty pojawienia się zmian na stronie www.sklepzbielizna.com.pl. Zamówienia klientów, przed zmianą Regulaminu realizowane są według Regulaminu z dnia składania zamówienia.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014
 • Każdy Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Załącznik 1: odstąpienie od umowy